Misją Centrum Technologii Kosmicznych jest prowadzenie badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych dla potrzeb ich implementacji przez przedsiębiorców w układzie krajowym oraz międzynarodowym.

 • Zakład Napędów Lotniczych

  Zakres działań:
  • Badania silników tłokowych
  • Próby hamowniane silników odrzutowych
  • Pomiary hałasu lotniczego
  • Badania przepływów

  PCA

 • Zakład Technologii Kosmicznych

  Zakres działań:
  • Projektowanie systemów zasilania
  • Modelowanie wtrysku i tworzenia mieszanki
  • Analizy procesów spalania
  • Optymalizacja konstrukcji ze względu na obciążenia cieplno-mechaniczne
  • Numeryczne symulacje lotu rakiet
  • Rozwój oprogramowania ułatwiającego proces projektowania

   

   

 • Zakład Awioniki

  Zakres działań:
  • prace naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne
  • wykonawstwo małoseryjne w dziedzinie urządzeń i systemów awionicznych
  • urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
  • instalacji i systemów elektrycznych samolotów, śmigłowców i bezpilotowych obiektów latających

   

 • Zakład Teledetekcji

  Zakres działań
  • Pozyskiwanie obrazów wielospektralnych
  • Przetwarzanie zdjęć lotniczych i satelitarnych
  • Pomiar krzywych spektralnych i spektroskopia
  • Integracja systemów optycznych
  • Precyzyjne pomiary i tworzenie map
  • Tworzenie i zasilanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP)
  • Tworzenie modeli 3D
Pracownia Przetwarzania danych Pracownia Przetwarzania danych