Zakład Awioniki

Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, a także wykonawstwo małoseryjne w dziedzinie urządzeń i systemów awionicznych, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oraz instalacji i systemów elektrycznych samolotów, śmigłowców i bezpilotowych obiektów latających. W ramach Zakładu działa certyfikowane Laboratorium Badań Środowiskowych.

Zakład bierze udział w grantach krajowych i europejskich (ERA, EPATS, SOFIA, Super SKYSENSE, CESAR).

Zakład posiada uprawnienia Organizacji Produkującej i Organizacji Obsługowej

Organizacja Produkująca Instytutu Lotnictwa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 zgodnie z załącznikiem (Part 21), sekcja A, podczęść G, upoważniona jest do produkcji wyrobów, części i akcesoriów wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia produkcji w postaci formularza EASA FORM 1.

Organizacja Obsługowa Instytutu Lotnictwa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2043/2003 wg Działu A Załącznika II (Part-145), upoważniona jest do obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia przeprowadzonych obsług w postaci formularza EASA FORM 1.

Oferta badawcza

Zakład oferuje prace projektowe i konstrukcyjne w zakresie:

 • Systemów związanych z poruszaniem się samolotów oraz RPAS w cywilnej przestrzeni powietrznej, we wszystkich fazach lotu;
 • Systemów awionicznych, w szczególności stabilizacji i sterowania klasycznego, pośredniego i automatycznego samolotów, RPAS, satelitów oraz innych systemów sterowania;
 • Urządzeń awionicznych do pomiaru parametrów ruchu (m.in.: CDA, radiowysokościomierz), położenia przestrzennego (m.in.: INS, AHRS) oraz parametrów eksploatacyjnych (m.in. paliwomierz),
 • Modelowania matematycznego dynamiki lotu statków powietrznych;
 • Projektowania układów mikroprocesorowych, jako przeliczników dedykowanych dla układów i urządzeń pomiarowych, systemów stabilizacji, sterowania i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia awionicznego samolotów, RPAS, satelitów, a także innych urządzeń i elementów systemów, które wymagają zastosowania platformy obliczeniowej do implementacji algorytmów numerycznych;
 • Szybkiego prototypowanie urządzeń awionicznych, ich montaż oraz certyfikowana produkcja dla użytkownika komercyjnego;
 • Badania odporności i wytrzymałości na działanie czynników mechanicznych (drgania i udary) i klimatycznych (temperatury otoczenia, zwiększona wilgotność, obniżone ciśnienie) urządzeń i instalacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji lotniczych i systemów awionicznych, a także innych urządzeń i elementów systemów projektowanych w Instytucie Lotnictwa, które wymagają wykonania tego typu badań;

Ekspertyzy, referencje, produkty

Zakład dokonuje ekspertyz i ocen wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO, DO-160C.

Wyroby opracowane i wykonane w Zakładzie znajdują się w wyposażeniu wielu polskich samolotów. Na szczególna uwagę zasługują:

 • Sterownik trymeta steru kierunku samolotu Orlik,
 • paliwomierze do samolotu M-28 Bryza i Skytruck oraz śmigłowca W-3 Sokół,
 • radiowysokościomierze RWL-750M stosowane w samolocie Bryza i śmigłowcu Anakonda,
 • zespół momentomierza stosowany na śmigłowcu W-3 Sokół,
 • układy sygnalizacji i oświetlenia pokładowego, stosowany w samolocie Skytruck,
 • autonomiczny układ sterowania samolotu bezpilotowego,
 • rejestrator analogowo-cyfrowy RAC (przeznaczony do zapisu danych analogowych i/lub cyfrowych, zapisu danych z odbiornika GPS, przechowania zapisanych wartości w wewnętrznej pamięci oraz odczytania zapisanych danych na komputerze osobistym),
 • generatory przebiegów przejściowych GPPA-3, GPPA-4, wyładowań elektrostatycznych GWE-2,
 • rejestrator autonomiczny obciążeń zmęczeniowych AROS,
 • testery radiostacji TRS 6113-2, paliwomierza TPPM – 1, radiowysokościomierza T4S, momentomierza UD-100M, urządzeń i systemów radionawigacyjnych MRT-3

Laboratorium Badań Środowiskowych

Clipboard02

W lutym 2007 roku Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 132 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji obejmuje badania odporności wytrzymałości na narażenia mechaniczne i klimatyczne oraz badania funkcjonalne wyrobów.

Laboratorium wykonuje badania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym w ramach wdrożonego systemu zarzadzania spełniającego wymagania przepisów AQAP 2110:2009 oraz wyrobów wojskowych lub policyjnych przeznaczonych do specjalnych zastosowań w zakresie ujętym w Koncesji nr B-003/2010 wydanej przez MSWiA.

Oferta Laboratorium:

 • badanie odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne w zakresie od 5 Hz do 2000 Hz, przyspieszenie do 200 m/s2 dla obiektów o masie do 50 kg,
 • badanie odporności i wytrzymałości na wielokrotne udary mechaniczne
 • w zakresie przyśpieszeń do 3200 m/s2, częstości do 3 Hz i czasie trwania impulsu od 6 ms do 30 ms obiektów o masie do 450 kg,
 • badanie odporności na podwyższoną i obniżoną temperaturę obiektów o maksymalnych wymiarach:
  • 680 x 540 x 820 mm w zakresie -60oC do 180oC,
  • 1250 x 1900 x 2250 mm w zakresie -70oC do 130oC,
 • badanie wytrzymałości na cykliczne zmiany temperatury w zakresie -60oC do 180oC obiektów o wymiarach maksymalnych 600 x 540 x 600 mm,
 • badanie odporności na zwiększoną wilgotność w zakresie od 10% do 98% obiektów o wymiarach maksymalnych 680 x 540 x 820 mm,
 • badanie odporności na obniżone ciśnienie do 1hPa obiektów o maksymalnych wymiarach 1250 x 1900 x 2250 mm,
 • badanie odporności na szron i rosę wyrobów o wymiarach maksymalnych 680 x 540 x 820 mm,
 • badanie odporności na przyśpieszenia liniowe do 200 m/s2 obiektów o maksymalnych wymiarach 300 x 300 x 300 i masie do 10 kg.

Wyposażenie Laboratorium:

Komora klimatyczna Climats Excal 7728-HE

 • zakres temp. Od -90ºC do +200ºC;
 • prędkość zmian temperatury 17ºC/min (w zakresie temperatur od -55ºC do +180ºC);
 • zakres wilgotności od 10 do 98%;
 • wymiary przestrzeni pomiarowej 900x950x900mm (7701)

Komora klimatyczna Weiss SB2/300/80;

 • zakres temp. od -70ºC do +180ºC;
 • zakres wilgotności od 10 do 98%;
 • wymiary przetrzeni pomiarowej 680x540x820 mm.

Termobarokomora „WEISS” 55/ABD/IMU/DMU

 • przestrzeń pomiarowa w kształcie walca: Ф 800 x 700 mm;
 • temperatura: -60º C ÷ +120º C,
 • wilgotność względna: 10% ÷ 98%;
 • ciśnienie: 1120÷120 hPa

Termobarokomora „BRABENDER” TBSE 3000/70E

 • wymiary przestrzeni pomiarowej 1250x1900x2250 mm;
 • temperatura -70ºC ÷ + 130ºC
 • ciśnienie: 1120 ÷ 1 hPa;

Wibrator udarowy TIRA – Srock 4110;

 • maksymalne przyspieszenie 3200 m/s²;
 • czas trwania udarów od 6 ms do 30 ms, częstotliwość udarów do 3 Hz;
 • dopuszczalna masa obiektu badanego 450 kg;

Wibrator sinusoidalny TIRA-vib 5142;

 • maksymalne przyspieszenie 200m/s²;
 • częstotliwość drgań od 5 do 2000 Hz;
 • dopuszczalna masa obiektu 50 kg;
 • możliwość badań drganiami przypadkowymi

Kontakt:
Kierownik Zakładu Awioniki

dr inż. Mariusz Krawczyk
tel.: +48 22 188 38 15
fax: +48 22 846 01 71
e-mail: mariusz.krawczyk@ilot.edu.pl