Laboratorium Badań Procesów Spalania Deflagracyjnego i Detonacyjnego

silnik D18

Hamownia stacjonarna umożliwia przeprowadzanie prób turbinowych silników odrzutowych o ciągu do 5000 daN. Wspomagany komputerowo system rejestracji i przetwarzania danych pozwala na automatyczne monitorowanie całej próby i przedstawianie wyników w postaci standardowych protokołów (zawierających charakterystyki badanego silnika, czas pracy, dane dotyczące własności dynamicznych silnika: czasu rozruchu, akceleracji i deceleracji, itp.). W hamowni używany jest wspomagany przez komputer automatyczny system sterowania silnikiem. Wyposażenie hamowni umożliwia wykonywanie niestandardowych prób silników.

Oferta pomiarów i prób realizowanych w Laboratorium:

  • pomiary naprężeń dynamicznych wirujących zespołów silnika (np. łopatek sprężarki i turbiny),
  • pomiary temperatur łopatek turbiny (na pracującym silniku),
  • pomiary i analiza drgań silników,
  • pomiary i analiza wirujących stref oderwań w sprężarkach silników turbinowych w stanach przejściowych,
  • wyznaczanie granicy statecznej pracy sprężarki (na pracującym silniku),
  • próby zderzeń silników odrzutowych z ciałami obcymi (przy prędkościach do 180 m/s),
  • wyważanie zespołów wirujących (silnikowych i innych),
  • badanie nośności granicznej tarcz i bębnów wirników,
  • badanie wytrzymałości niskocyklowej tarcz i bębnów wirników.