Laboratorium Badań Przepływów

Laboratorium badań przepływówLaboratorium wyposażone w sprężarkę wymuszającą przepływ powietrza służy do pomiarów wydatku powietrza i pulsacji przepływu w badanych obiektach.Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt badawczy, m.in.: ultradźwiękowy przepływomierz Panametrics, filtr powietrza, komorę wyrównawczą, tory pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza, układ rejestracji w/w parametrów. Zakres mierzonego wydatku powietrza: 20-1500 m3/h z dokładnością 2% w całym zakresie pomiarowym.