Laboratorium Pomiarów Hałasu

Prace-pomiaru-hałasuLaboratorium specjalizuje się w pomiarach hałasu emitowanego przez samoloty, przeprowadzanych zgodnie z przepisami FAR oraz ICAO. Wykonuje również rutynowe badania hałasu urządzeń przemysłowych. Dysponuje urządzeniami pomiarowymi firm SVAN oraz Bruel&Kjaer.

Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 130 potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.