Laboratorium Silników Tłokowych i Turbowałowych

silnik D18Laboratorium prowadzi badania i pomiary:

 • podstawowych parametrów silnika wg norm krajowych i międzynarodowych,
 • zadymienia spalin wg Regulaminu ECE R24,
 • emisji toksyn gazowych i cząstek stałych w spalinach wg Regulaminu ECE R49 oraz wyznacza charakterystyki obiektu badań.

Oferta badań:

  • pomiary temperatury w zakresie 0 – 200oC,
  • pomiary temperatury w zakresie 200 – 1000oC,
  • pomiary prędkości obrotowej,
  • pomiary momentu obrotowego,
  • pomiary zużycia paliwa,
  • pomiary zużycia powietrza i wydatku spalin,
  • pomiary i rejestracja wielkości szybkozmiennych (ciśnienia wtrysku i spalania),
  • hamownia-silnikow-lotniczychobliczanie parametrów silnikowych i emisji toksyn zgodnie z Regulaminem ECE R49,
  • wyznaczanie charakterystyk: prędkościowej, obciążeniowej, regulacyjnej, zewnętrznej, mocy częściowych, ogólnej, regulatorowej i biegu luzem,
  • prace badawczo-rozwojowe silników tłokowych o mocy w przedziale od 30 do 400 kW w zakresie optymalizacji procesu spalania, doboru układu dolotowego, doboru aparatury wtryskowej oraz turbodoładowania