• English

Zakład Teledetekcji

 Zakres działalności:

1) Analiza danych

Algorytmika wielospektralna, analiza zdjęć lotniczych, walidacja zdjęć lotniczych.

2) Teledetekcja

Zdalne wykrywanie obiektów na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych, klasyfikacja pokrycia terenu, analiza charakterystyk spektralnych w zakresie podczerwieni: NIR SWIR TIR, modelowanie widm w podczerwieni (np. Deconvolution Algorithm). Interpretacja zobrazowań multispektralnych.

3) Łączność radiowa

Modelowanie pokrycia radiowego, optymalizacja parametrów łącza radiowego, opracowywanie prostych rozwiązań antenowych.

4) Realizacja lotów (UAV, samoloty załogowe)

Planowanie nalotów fotogrametrycznych, definiowanie oczekiwanej dokładności, pozyskiwanie materiału zdjęciowego.

5) Pozycjonowanie

Wyznaczanie pozycji platform mobilnych, projekcja zdjęć lotniczych na dostępnym podkładzie kartograficznym.

REALIZOWANE PROJEKTY:

HESOFF- Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP

Projekt HESOFF koncentruje się na integracji innowacyjnych technologii z ekologicznymi metodami ochrony lasu.

Głównymi celami projektu są:

 • Ocena działania fosforynów jako stymulatorów odporności drzew przeciwko patogenom z rodzaju Phytophthora
 • Wypracowanie nowych metod oceny zdrowotności kompleksów leśnych poprzez analizę zdjęć multispektralnych ze Statku Powietrznego
 • W ramach projektu HESOFF budowana jest platforma wielosensorowa Quercus obrazująca lasy pod kątem ich zdrowotności.

Planowane parametry techniczne platformy:

 • Obrazowanie w zakresie 400-1200nm
  • 650-800nm – oddzielanie biomasy od innych elementów (np. drogi)
  • 400-1200nm – ocena zdrowotności lasu na podstawie charakterystyk spektralnych
  • Do 6 monochromatycznych kamer /RGB/ z filtrami optycznymi
  • Komputer z dedykowanym oprogramowaniem do automatycznej oceny zdrowotności wybranych drzew
  • IMU z GPS
  • Czujnik światła
  • Możliwość zabudowy (niewielka masa) na dowolnej platformie UAV
  • Możliwość wykorzystania stworzonych algorytmów w sektorze kosmicznym
  • Wstępna analiza obrazu w trakcie wykonywanej misji
  • Dedykowana łączność radiowa w pasmie GHz
  • Baza danych z wynikami
  • Dedykowana stacja naziemna

Potencjalne obszary zastosowań opracowywanej platformy:

 • Monitorowanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza i wody, nielegalne wysypiska, odpady pokopalniane, samozapłony hałd górniczych)
 • Monitorowanie bioróżnorodności
 • Monitorowanie pokrywy śnieżnej
 • Nowoczesne rolnictwo (optymalizacja plonów, monitoring upraw i planowanie zbiorów)
 • Archeologia
 • Planowanie przestrzenne (pokrycie terenu, stopień urbanizacji)
 • Zarządzanie kryzysowe (przewidywanie i minimalizacja skutków klęsk żywiołowych)
 • Bezpieczeństwo narodowe (ochrona granic i linii brzegowych, wykrywanie broni)
 • Zabezpieczanie imprez masowych (wykrywanie niebezpiecznych sytuacji w tłumie, wykrywanie niebezpiecznych substancji)

 

Kierownik Zakładu Teledetekcji

dr inż. Paweł Czapski
tel.:+48 22 846 00 11 w. 821
faks: (+ 48) 22 846 44 32
pawel.czapski@ilot.edu.pl