• English

Zespół Analizowania Danych Obserwacyjnych (ZADO)

 

  • Przetwarzanie i walidacja zgromadzonych w trakcie misji danych obserwacyjnych, przeprowadzanie analiz wielospektralnych, badanie korelacji pomiędzy bazami danych, redukcja danych obserwacyjnych oraz prowadzenie symulacji numerycznych zaplanowanych misji obserwacyjnych

W ramach Zespołu Analizowania Danych Obserwacyjnych działa:

  • Laboratorium Pozyskiwania Znaczników Spektralnych:
  • Pozyskiwanie sygnatur spektralnych poszczególnych materiałów / związków chemicznych itp.
  • Monitoring zmienności sygnatur w trakcie reakcji chemicznych, procesów biologicznych itp.
  • Przykład: monitoring zmienności wskaźników NDVI i NDWI liści dębu w trakcie cyklu dobowego rośliny oraz w trakcie ekspozycji na warunki stresu wegetacyjnego (susza, nadmierne naświetlenie itp.)
  • Zakres: 400 – 1200 nm
  • Maksymalny czas eksperymentu: 72 godziny przy częstotliwości 6 pomiarów na sekundę
  • Eksport danych do bazy danych sygnatur spektralnych