Zakład Technologii Kosmicznych (CTKK)

rakieta_RDE-—-kopiaGłównym obszarem zainteresowań naukowych Zakładu Technologii Kosmicznych są zagadnienia związane z rozwojem potencjału kosmicznego w obszarach technologii napędowych oraz środków wynoszenia. W trakcie realizacji projektów w zakresie rozwoju i badań silników rakietowych na ciekłe, ekologiczne, materiały pędne oraz badań nad rakietowymi silnikami hybrydowymi specjaliści pracowni pozyskują wiedzę z zakresu budowy urządzeń i systemów, sterowania, nowoczesnych materiałów oraz badań procesów termodynamicznych. Do zagadnień podejmowanych w Pracowni zaliczyć należy:

 • projektowanie systemów zasilaniaPolePrzeplywu-—-kopia
 • modelowanie wtrysku i tworzenia mieszanki
 • analizy procesów spalania
 • optymalizacji konstrukcji ze względu na obciążenia cieplno-mechaniczne
 • numeryczne symulacje lotu rakiet
 • rozwój oprogramowania ułatwiającego proces projektowania

CTKK opracowuje również kompleksowe rozwiązania stanowisk badawczych, które w zamierzeniu pozwolą na prowadzenie profesjonalnych testów poszczególnych elementów silnika rakietowego oraz badań parametrów jego pracy. W przyszłości pozwolą one zespołom inżynierów, posiadających unikalny w skali naszego kraju sprzęt badawczo-pomiarowy, na ścisłą współpracę i realizację ambicji naukowych i zawodowych.

W strukturach CTKK znajduje się Laboratorium Materiałów Pędnych, którego głównymi celami są:

 • rozwój nowatorskiej technologii zatężania nadtlenku wodoru do celów rakietowych
 • badania materiałów pędnych do stałych i hybrydowych silników rakietowych
 • testowanie kompatybilności materiałów
 • badanie przechowywania HTP
 • badania samozapłonu HTP z wybranymi paliwami

TestSilnikaOd ponad 4 lat prowadzone są prace m.in. nad nadtlenkiem wodoru do zastosowań napędowych, których owocem jest opracowana technologia uzyskiwania laboratoryjnych ilości HTP o najwyższych parametrach. Strategia jednostki zakłada rozwijanie tej technologii z jednoczesnym prowadzeniem szeregu prac badawczo-rozwojowych, które wykorzystują HTP jako medium napędowe lub utleniające.

Kadra naukowo-badawcza wywodząca się z Politechniki Warszawskiej posiada wykształcenie kierunkowe, jak również czynnie uczestniczy w procesie kształcenia studentów, jako przyszłych pracowników PTK. Dodatkowo CTKK współpracuje z Politechniką Warszawską, Państwową Strażą Pożarną (Instytut CNBOP) oraz grupą Bumar.

W najbliższym czasie CTKK wykorzysta swoje doświadczenie oraz stanowiska badawcze w ramach międzynarodowego projektu PulCheR (FP7), gdzie będzie m.in. dostawcą próbek HTP.StanowiskoTestowe

Poza tym współpracuje w kwestii kontynuacji prac badawczych z partnerami z projektu GRASP (FP7). Włączanie się w projekty międzynarodowe wymusza na pracownikach ciągłe weryfikowanie potrzeb rynku i znajdowania potencjalnych nisz.
Dzięki temu zaangażowaniu w wyżej wymienione prace zdobywane jest doświadczenie oraz wiedza niespotykana w innych ośrodkach naukowych w Polsce.

 

Kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych
mgr inż. Adam Okniński
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 321
fax: (+48) 22 846 44 32
e-mail: adam.okninski@ilot.edu.pl