Zakład Technologii Kosmicznych (CTKK)

Głównym obszarem działań naukowych Zakładu Technologii Kosmicznych są zagadnienia związane z rozwojem technologii kosmicznych w obszarze zespołów napędowych oraz środków wynoszenia, ze szczególnym naciskiem na nietoksyczne materiały pędne (ang. Green Propellants). Do zadań podejmowanych przez Zakład należą:

 • rozwój rakiet sondujących i technologii wykorzystywanych w rakietach nośnych
 • badania nad nowoczesnymi paliwami i utleniaczami do zastosowań rakietowych
 • rozwój silników rakietowych do zastosowań cywilnych i wojskowych
 • rozwój małych silników rakietowych do zastosowań na platformach satelitarnych (w tym silników deorbitacyjnych)
 • badania doświadczalne silników rakietowych na hamowni
 • modelowanie i badanie wtrysku i tworzenia mieszanki oraz procesów spalania
 • optymalizacja konstrukcji rakiet i silników rakietowych,
 • rozwój oprogramowania ułatwiającego proces projektowania (m.in. numeryczne symulacje lotu rakiet)
 • rozwój układów wykonawczych sterowania rakiet

PolePrzeplywu-—-kopia

Prace dotyczą między innymi rozwoju rakiet sondujących i realizacji testów systemów rakietowych. Instytut Lotnictwa może dostarczać usługi dotyczące realizacji eksperymentów  w locie, w tym w mikrograwitacji. Od 2007 roku trwają także nad technologią rakiet nośnych. Zakład Technologii Kosmicznych kontynuuje prace w projektach dotyczących koncepcji małej rakiety nośnej, która mogłaby wynosić niewielkie satelity na niskie orbity ziemskie. Rozwój rakiety byłby realizowany w układzie międzynarodowym.

bursztyn                 balon

Jednym z największych osiągnięć Zakładu jest opracowanie i komercjalizacja technologii otrzymywania wysokostężonego nadtlenku wodoru klasy HTP (ang. High Test Peroxide), który znajduje coraz szersze zastosowanie nie tylko w technice kosmicznej. Instytut Lotnictwa jest właścicielem europejskiego patentu chroniącego wypracowaną technologię.

W strukturach Zakładu znajduje się Laboratorium Materiałów Pędnych, którego głównymi zadaniami są:

 • badania samozapłonu HTP z wybranymi paliwami
 • badania materiałów pędnych do ciekłych i hybrydowych silników rakietowych
 • rozwój katalizatorów do realizacji rozkładu jednoskładnikowych rakietowych materiałów pędnych
 • testowanie kompatybilności materiałów konstrukcyjnych z materiałami pędnymi

W strukturach Zakładu znajduje się również Laboratorium Nadtlenku Wodoru, którego głównymi zadaniami są:

 • rozwój i optymalizacja nowatorskiej technologii zatężania nadtlenku wodoru  (HTP) do zastosowania w napędach kosmicznych
 • badanie przechowalności HTP

silnik

silnik2

silnik3

Zakład Technologii Kosmicznych realizuje zadania zarówno w oparciu o finansowanie wewnętrzne (projekty statutowe), jak również szereg projektów zewnętrznych, których odbiorcami są przede wszystkim Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Komisja Europejska (KE) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Do najważniejszych wykonanych i aktualnie realizowanych prac należą między innymi:

 • Development of Heterogenic Catalysts for Hydrogen Peroxide decomposition (ESA PECS)
 • Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants – PulCheR (FP7)
 • Green Advanced Space Propulsion – GRASP (FP7)
 • Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft- GRACE (ESA)
 • Participation of Poland in the ESA Small Launcher Initiative (ESA)
 • CleanSat CDF Project „Solid Rocket Motor for Deorbit” (ESA)
 • Hydrogen Peroxide Storability/Compatibility Study (ESA)
 • Assessment of High Performance Green Propellants (ESA)
 • Pre-qualification of Aluminum-free Solid Propellant (ESA)
 • Hybrid Propulsion Module for Transfer to GEO orbit- HYPROGEO (H2020)

7eu

eu

easa


ncbirOpracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 8/2016.”


ncbirSilniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 8/2016.”


W ramach realizowanych projektów Zakład współpracuje z największymi europejskimi podmiotami zajmującymi się technologiami kosmicznymi. Kadra inżynierska i naukowa Zakładu Technologii Kosmicznych aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia studentów w kierunku technologii kosmicznych (staże, praktyki realizowane przez studentów z Polski, jak również z zagranicy – między innymi z Ohio State University).

Kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych
dr inż. Adam Okniński
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 331
fax: (+48) 22 846 44 32
e-mail: adam.okninski@ilot.edu.pl