Zakład Teledetekcji

W Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa są w realizowane liczne projekty (w tym projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej Life+ HESOFF), a pracownicy mają duże doświadczenie komercyjne i bogaty dorobek naukowy. Zakład zajmuje się szeroko rozumianym pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych, a jego oferta jest następująca:

Realizacja misji teledetekcyjnych na drodze lotniczych i satelitarnych obserwacji:

 • przygotowanie i planowanie misji,
 • pozyskiwanie zdjęć lotniczych,
 • pozyskiwanie scen i danych satelitarnych,
 • wstępna ocena i analiza zgromadzonych danych.

Przetwarzanie i walidacja zgromadzonych w trakcie misji danych obserwacyjnych:

 • przeprowadzanie analiz wielospektralnych,
 • analiza statystyczna danych obserwacyjnych,
 • prowadzenie symulacji numerycznych zaplanowanych misji obserwacyjnych.

W Zakładzie Teledetekcji znajduje się, ponadto Centrum Operacyjne Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ), które ma zdolności pozyskiwania danych satelitarnych w czasie rzeczywistym oraz bardzo szeroka gama sprzętu o wysokim potencjale naukowo-badawczym:

 • spektrometry: laboratoryjny, polowy oraz XRF,
 • kamery obrazujące w zakresie widzialnym: stałoogniskowe, przemysłowe, sportowe,
 • kamery multispektralne: QUERCUS.6, QUERCUS.2, Tetracam,
 • zaawansowany sprzęt laboratoryjny oraz kalibracyjny: oscyloskopy, znaczniki radiometryczne (tarcze kalibracyjne),
 • sprzęt geodezyjny: odbiornik GPS RTK, tachimetr
 • profesjonalna stacja fotogrametryczna, wraz z zaawansowanym oprogramowaniem i urządzaniami do jej obsługi.

Kierownik Zakładu Teledetekcji

mgr inż., Mariusz Kacprzak
Tel.: +48 22 846 00 11 wew. 896
E-mail: mariusz.kacprzak[at]ilot.edu.pl