• English

Zespół Pozyskiwania Danych Obserwacyjnych (ZPDO)

  • Realizacja misji teledetekcyjnych na drodze lotniczych obserwacji
  • Obowiązki (w zależności od rodzaju misji): przygotowanie misji, planowanie misji, realizacja misji oraz wstępna ocena i analiza zgromadzonych danych
  • W procesie przygotowania misji wykorzystywane są sceny satelitarne z satelitów NOAA pozyskiwane przez nasz prototyp Satelitarnego Modułu Stacji Naziemnej

W ramach Zespołu Pozyskiwania Danych Obserwacyjnych (ZPDO) działa:

  • Laboratorium Elektroniczne(LE) 
  • wykonywanie prac związanych z projektowaniem, budowaniem i wstępnym testowaniem urządzeń elektronicznych; część zewnętrzna lab. – zespół ogniw fotowoltaicznych